Vypracovanie PD - Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice

Zverejnené od 06. 05. 2019 do 21. 05. 2019


Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
VYPRACOVANIE PD - REKONŠTRUKCIA STRECHY
POŽIARNEJ ZBROJNICE NA MLADOBOLESLAVSKEJ ULICI


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu