Chodník na Cajlanskej ulici od RD č. 239 po križovatku Cajlanská - Dona Sandtnera

Zverejnené od 23. 08. 2019 do 10. 09. 2019


Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
CHODNÍK NA CAJLANSKEJ ULICI OD RD č. 239
PO KRIŽOVATKU CAJLANSKÁ - DONA SANDTNERA


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu