Zriadenie priechodu pre invalidných občanov na Mierovej ulici

Zverejnené od 05. 11. 2019 do 13. 11. 2019


Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
STAVEBNÁ ÚPRAVA PRE ZRIADENIE PRIECHODU
PRE INVALIDNÝCH OBČANOV NA MIEROVEJ ULICI V PEZINKU


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu