Záverečný účet mesta za rok 2018 a 2019

 

 

  • HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU