Záverečný účet mesta za rok 2018

  • HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU