Záverečný účet mesta za rok 2017

  • HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU